วิธีการใช้งาน RELIFNOW for Pharmacy สำหรับร้านยา


 1. ไปที่หน้าหลัก > กดปุ่มเพื่อเปิด/ปิดร้าน

 2. *ต้องกดปุ่มเปิดร้านก่อนให้บริการเสมอ และกดปิดร้านหากยังไม่ประสงค์ให้บริการ 3. หากต้องการเปิด/ปิดร้านโดยอัตโนมัติ
  ไปที่ตั้งค่า > กดที่โปรไฟล์ของร้าน


 4. บันทึกเวลาที่ต้องการเปิด/ปิดสถานะร้าน > กดเปิดฟังค์ชั่น Auto Open/Close

 5. *สถานะร้านจะเปิด/ปิดอัตโนมัติ ตามเวลาที่ตั้งไว้

 1. กดรับสายเพื่อเข้าสู่ห้องแชท หรือวางสายเพื่อปฏิเสธ
  เมื่อมีคนไข้ติดต่อมา หน้าจอจะแสดงข้อมูลเบื้องต้นและข้อความจากคนไข้

 2. *หากเริ่มให้บริการแล้ว ควรให้บริการจนครบขั้นตอน หากมีปัญหาในการให้บริการ สามารถแจ้งปัญหาได้ ผ่านเมนูช่วยเหลือ

 1. ในหน้าทำสรุป ให้เลือกวิธีการรับยา ตามที่ได้สนทนากับคนไข้

 2. *หากคนไข้หรือร้านยาอยู่นอกเขตให้บริการจัดส่ง จะไม่มีตัวเลือกสำหรับการจัดส่ง

 1. ในหน้าทำสรุป ให้กดปุ่มเพิ่มยา และกรอกรายการยาตามที่ได้สนทนากับคนไข้

 2. *ตรวจสอบรายละเอียดยา และราคาให้เรียบร้อย ก่อนกดเพิ่มยา 3. หากต้องการแก้ไขหรือลบรายการยานั้นออก สามารถกดได้ที่ปุ่มด้านล่าง


 1. เปิดเมนู > กดปุ่มสรุปรายการยา เพื่อเริ่มทำสรุปให้คนไข้

 2. *หากเริ่มให้บริการแล้ว ควรให้บริการจนครบขั้นตอน หากมีปัญหาในการให้บริการ สามารถแจ้งปัญหาได้ ผ่านเมนูช่วยเหลือ 3. ทำสรุปการให้การบริบาลเภสัชกรรมตามรายละเอียดด้านล่าง
  1. ระบุวิธีจัดส่ง
   • รับยาเองที่ร้านยา
   • จัดส่ง (โดย logistic partner)
  2. เขียนสรุปการให้บริการ
  3. ใส่ค่าบริการร้านยา (ค่าเริ่มต้นอยู่ที่ 29 บาท, ใส่ 0 หากไม่คิดค่าปรึกษา)
  4. เพิ่มรายการยา
   • ชื่อยา
   • จำนวน และ หน่วย
   • ราคายา
   • คำแนะนำการใช้ยา 4. กดปุ่ม "ส่งสรุปไปที่แชท" และรอให้คนไข้กด confirm จึงจะกดวางสายได้

 5. *หากคนไข้ไม่กด confirm สรุป จะไม่สามารถกดวางสายได้ 6. หลังกดวางสาย ตรวจทานสรุปรายการยาอีกครั้ง ก่อนกดเสร็จ เพื่อส่งให้คนไข้ชำระเงิน


 1. ในหน้าสรุป
  ทำสรุปการให้การบริบาลเภสัชกรรมต่างๆ > กดปุ่ม "ส่งสรุปไปที่แชท" ให้คนไข้กดยืนยัน

 2. *ไม่ต้องเลือกวิธีจัดส่งหรือเพิ่มรายการยา 3. เมื่อเห็นข้อความ confirm จากคนไข้ ให้กดวางสาย จะเห็นหน้าจอสรุปอีกครั้ง


 4. ในหน้าจอสรุป กดปุ่มยกเลิก และ เขียนเหตุผลการยกเลิก

 5. *กรณียกเลิก จะไม่มีการเก็บค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

 1. ไปที่หน้าหลัก จะเจอรายการและสถานะของออร์เดอร์ ใต้หัวข้อการสั่งยา
  แตะที่ออร์เดอร์เพื่อดูรายละเอียด

 2. *หลังวางสายคนไข้ ออร์เดอร์จะปรากฏอยู่ใต้หัวข้อ การสั่งยา 3. ในหน้ารายละเอียดออร์เดอร์
  กดปุ่ม เพิ่มรูป และอัพโหลดรูปยาให้ครบ

  เมื่ออัพโหลดรูปครบแล้ว ให้กดปุ่มอัพโหลดรูปยา เป็นอันเสร็จสิ้น

 4. *ออร์เดอร์จะหายไปจากรายการ เมื่อคนไข้กดได้รับยาแล้วและร้านอัพโหลดรูปยาเรียบร้อย 1. ไปที่หน้าหลัก ตรงใต้หัวข้อการสั่งยา จะเจอรายการออร์เดอร์และข้อมูลต่างๆ รวมถึงสถานะของออร์เดอร์
  แตะที่ออร์เดอร์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 2. *หลังวางสายคนไข้ ออร์เดอร์จะปรากฏอยู่ใต้หัวข้อ การสั่งยา 3. ไปที่หน้าออร์เดอร์ ด้านบนจะแสดงสถานะการจัดส่ง จนกระทั่งการจัดส่งเสร็จสิ้น


 1. ไปที่ตั้งค่า > QR โค้ดของฉัน


 2. กด บันทึก เพื่อเซฟรูป QR Code ลงบนเครื่อง
 3. เมื่อแสกน QR จะแสดงหน้าข้อมูลของร้านยา
  ซึ่งคนไข้สามารถกดติดต่อเพื่อรับบริการได้

  *สำหรับผู้ใช้ iOS ให้ใช้แอพกล้องแสกน และกดเปิดลิ้งค์ผ่าน Safari เท่านั้น