ลืมกินยาคุมกำเนิดไม่ต้องตกใจ เรามีวิธีแก้ไขได้


...

ปัจจุบันยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดแบบรายเดือน มีให้เลือก 2 ชนิด คือ

 • ชนิด 21 เม็ด (เป็นเม็ดที่มีฮอร์โมนทั้ง 21 เม็ด)
 • ชนิด 28 เม็ด (เป็นเม็ดที่มีฮอร์โมน 21 เม็ด และ เม็ดแป้งที่ไม่มีฮอร์โมนอีก 7 เม็ด)
 • หากลืมกินยาคุมช่วงเม็ดที่มีฮอร์โมน (ไม่ว่าแบบ 21หรือ28เม็ด) ควรปฏิบัติตามนี้

  1. ลืม 1 เม็ด - ให้กินเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้ และกินเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ (เท่ากับวันนั้นกินยา 2 เม็ด) โดยไม่ต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย
  2. ลืม 2 เม็ดขึ้นไป - ทิ้งเม็ดก่อนหน้า ให้กินเฉพาะเม็ดล่าสุดที่ลืมทันทีที่นึกได้ และกินเม็ดต่อไปตามเวลาปกติ (เท่ากับวันนั้นกินยา 2 เม็ด) และให้คุมกำเนิดด้วยวิธีอิ่นร่วมด้วยอย่างน้อย 7 วัน เช่น ใช้ถุงยางอนามัย (นอกจากนี้ ถ้าเม็ดยาที่ลืมกินอยู่ในช่วง 7วันสุดท้ายของเม็ดฮอร์โมน เมื่อกินครบ 21เม็ดแล้วให้ขึ้นแผงใหม่ต่อทันทีโดยไม่ต้องเว้น 7วัน หรือกรณี 28 เม็ด ให้ทิ้งเม็ดที่ไม่มีฮอร์โมนไปเลย) หากลืมกินยาคุมช่วงที่เป็นเม็ดแป้งไม่มีฮอร์โมน (7 เม็ดสุดท้ายของชนิด 28 เม็ด) ให้แกะเม็ดยาทิ้งตามจำนวนวันที่ลืม จากนั้นก็กินเม็ดที่เหลือวันถัดไปได้ตามปกติ

  ไม่ว่าจะใช้แบบ 21 เม็ด หรือ 28 เม็ด ก็อาจพบผลข้างเคียงได้เช่น คลื่นไส้อาเจียน น้ำหนักตัวเพิ่ม เป็นสิว แต่ปัจจุบันยาคุมกำเนิดชนิดใหม่ๆก็มีการออกแบบพัฒนาเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ได้แล้ว เช่น ยาคุมสูตรที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำ ผสมกับโปรเจสตินรุ่นใหม่ เช่น ดีโซเจสทริล, เจสโตดีน, นอร์เจสติเมท เป็นต้น ถ้าอยากใช้ยาคุมกำเนิดให้ถูกวิธี ปรึกษาเภสัชกรที่ร้านยาใกล้บ้าน หรือ บริการเภสัชกรรมทางไกลที่ได้มาตรฐาน ก็ได้ค่ะ

  #คุมให้ดีชีวิตก็ดี
  #ร้านยาที่ดีต้องมีเภสัชกร
  บทความโดย ภญ.ณิชาภา โชตินันท์
  กลุ่มเภสัชกร เภแคร์ Bhaecare

  Ref :
  (1) “การใช้และปัญหาจากยาใกล้ตัว : ทำความรู้จักกับยาเม็ดคุมกำเนิด”. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี. https://www.rama.mahidol.ac.th/poisoncenter/th/knowledge_general_population/29jun2016-1021-th. (สืบค้นวันที่ 21 สค. 2565)
  (2) José A. Guerra Et al.. “Progestins in Combined Contraceptives”. J Exp Clin Med 2013;5(2):51-55.
  (3) JAISAMRARN U, REINPRA YOON D, VIRUTAMASEN P. “Clinical Study of a Monophasic Pill Containing 20 µg Ethinylestradiol and 150 µg Desogestrel in Thai Women”. J Med Assoc Thai 2001; 84 (Suppl 1): S377-S383.