ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ RELIFNOW?


แอพหนึ่งเดียวที่เสมือนยกคลินิกแพทย์และร้านยา มาไว้ในมือถือ

แอพที่พัฒนาตามมาตรฐานวิชาขีพ และถูกต้องตามกฎหมาย แอพที่แพทย์ เภสัชกร ร้านยา สามารถใช้ระบบ TeleMedicine และ TelePharmacy เสมือนเป็นระบบของตนเอง

ทำไมต้อง RELIFNOW?


ติดต่อทีม RELIFNOW?